Bewaartermijn

02/04/2018

Voor belastingen en voor BTW, moet u alles 7 jaar bijhouden.

Uitzonderingen : alle stukken i.v.m. onroerende goederen moet u 15 jaar bijhouden (art. 11 § 4 KB/BTW nr. 3). De afgetrokken BTW op onroerende goederen kan immers gedurende 15 jaar herzien worden.... Uw
investeringsfacturen moet u bewaren tot 7 jaar na het jaar van de laatste afschrijving. Als u een fiscaal overgedragen verlies in mindering brengt, dan moet u de volledige boekhouding van het jaar waarin dat verlies zich
voorgedaan heeft, bewaren zolang de aangifte waarin u het verlies aftrekt, nog gecontroleerd kan worden. Dus, voor een gebouw dat op 30 jaar wordt afgeschreven moet u 37 jaar de facturen bijhouden!

Wat bewaren?

Alles wat tot de samenstelling van uw belastbaar inkomen kan leiden. (jaarrekeningen, listings, grootboek, facturen, bankuittreksels, inventaris, contracten, bestelbons, leveringsbons, professionele agenda's, mails, briefwisseling, aandelenregisters, enz). Alles dus wat met uw beroep te maken heeft.