BTW-LISTING moet ingediend zijn voor 31/03/2019

21/02/2019

De jaarlijkse btw-klantenlisting

Wat ? In principe moet iedere btw-plichtige jaarlijks een klantenlisting indienen. U moet in deze listing alle Belgische btw-plichtige klanten vermelden aan wie u in 2018 voor minstens € 250 gefactureerd heeft (excl. btw).

Welke klanten moet u niet opnemen? Particulieren en buitenlandse klanten hebben geen Belgisch btw-nummer en moet u dus niet opnemen in deze listing. Ook klanten die alleen vrijgestelde handelingen verrichten (art. 44 W.Btw) en die toch over een BE-nummer beschikken, zoals (tand)artsen, moet u niet in de listing opnemen.Alle andere klanten moet u opnemen in de btw-listing op voorwaarde dat de omzet (min de creditnota's) een saldo heeft van 250,00 euro of hoger in het kalenderjaar 2018.

Wanneer ? Uiterlijk op 30.03.2019 moet u de klantenlisting indienen via Intervat ( http://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat ).Er staan zware boetes op het te laat of foutief indienen van de btw listing (tot 3.000,00 euro )


Wat bij stopzetting van uw activiteit?

Als u uw activiteit stopgezet heeft, moet u de klantenlisting indienen

binnen de drie maanden na het verlies van uw hoedanigheid als

btw-belastingplichtige.

Vrijstelling kleine ondernemingen

Kleine ondernemingen van wie het jaarlijks omzetcijfer niet meer dan € 25.000 euro bedraagt, kunnen kiezen voor de vrijstellingsregeling van btw voor de leveringen van goederen en de diensten die ze verrichten. Deze ondernemingen moeten ook een listing indienen, behalve indien het een nihillisting is (bericht FOD Financiën, 06.09.2016) .