Fisco-Consult BV

Geen attest 6% meer nodig voor renovatiewerken aan privéwoningen

Belangrijk? JA

Door de vermelding op de factuur wordt de aannemer ontheven van zijn aansprakelijkheid, tenzij de bouwheer binnen de maand laat weten aan de aannemer dat het tarief van 6% niet kan worden toegepast.
De aangepaste regeling zorgt er dus voor dat de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de klant om aan te tonen dat het correcte btw-tarief is toegepast.

Overgangsregeling? JA

De maatregel gaat in voege vanaf 01 januari 2022, maar u heeft nog tijd tot 30 juni 2022 om uw facturatie aan te passen.
Tot 30 juni 2022 mag het attest nog gebruikt worden, al adviseren wij uw facturatie zo spoedig mogelijk in overeenstemming te brengen met deze nieuwe maatregel.


Verplichte vermelding op de factuur?

De onderstaande verklaring dient op het factuur vermeld te worden.

"Btw-tarief : Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en,
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, behoudens samenspanning tussen de partijen."

Vragen?

Heeft u vragen omtrent deze maatregel of meer in het algemeen over werken in onroerende staat aan (particuliere) woningen, neem dan zeker contact op met uw dossierbeheerder.

Fisco-Consult background