Het belang van een correcte KBO-inschrijving

19/08/2019

Elke onderneming heeft zijn unieke inschrijving in de KBO. Vaak wordt echter vergeten die inschrijving up-to-date te houden. Dit kan onaangename gevolgen hebben.

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een register van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. De manier waarop u zich inschrijft bij de KBO is afhankelijk van het type onderneming. U kan hier uw KBO-inschrijving raadplegen via Public Search van de FOD Economie.

Ondernemingen evolueren zodat de vermelde gegevens niet noodzakelijk dezelfde blijven als bij de start van de onderneming. Vele ondernemers passen hun KBO-informatie niet tijdig aan. Ze beschouwen dit als een formaliteit en zijn zich niet bewust van het belang van een (juiste) inschrijving in de KBO.

Het gebrek aan of een foutieve inschrijving kan tot heel wat vervelende situaties leiden in de praktijk. Dat gaat van geldboetes, te veel belastingen betalen, een weigering van bepaalde bijdrageverminderingen, het mislopen van subsidies en premies, de onontvankelijkheid van een rechtsvordering tot geen dekking door de beroepsaansprakelijkheid. Regularisatie is in veel gevallen mogelijk, maar brengt vaak extra kosten met zich mee.

Bron : Fiscale Wenken Kluwer