VAA woning

10/08/2018

Voordeel alle aard woning ter beschikking gesteld door een rechtspersoon, van factor 3,8 naar 2.
Het onderscheid tussen de ter beschikking stelling door een natuurlijk of rechtspersoon verdwijnt.