Verhuur met BTW in 2019

30/01/2019

Twee mogelijkheden tot eind 2018. Ofwel was de verhuur van uw magazijn onderworpen aan btw, ofwel was het vrijgesteld van btw. De regel was dat de verhuur van opslagruimtes onderworpen was aan btw, maar met dien verstande dat dit alleen van toepassing was als het magazijn voor minstens 90% dienstdeed als opslagruimte. Het bureau of de kantoorruimte mocht m.a.w. maximaal 10% bedragen van de totale oppervlakte, anders was de verhuur sowieso vrijgesteld van btw.

Sinds begin dit jaar (2019) kunnen de partijen of m.a.w. de verhuurder en de huurder kiezen voor de toepassing van het btw-stelsel. Dat is dan m.a.w. het nieuwe zgn. optionele btw-stelsel.

Moet het geen nieuw gebouw zijn? Voor gewone kantoorgebouwen is dat inderdaad een vereiste, maar voor opslagruimtes is daar een uitzondering voor voorzien. Een magazijn of opslagruimte moet dus niet nieuw zijn om onder het optionele btw-stelsel te kunnen vallen.

Veel sneller sprake van opslagruimte! Ook dat wijzigt inderdaad. Er wordt nl. afgestapt van de oude 10%-regel. Voortaan volstaat het dat de huurder de gehuurde ruimte hoofdzakelijk, dus voor meer dan 50%, gebruikt als opslagruimte.

Sinds 1 januari 2019 kunt u, aangezien het gebouw hoofdzakelijk gebruikt wordt als opslagruimte, kiezen voor de toepassing van het btw-stelsel. Daarvoor is vereist dat u een addendum maakt aan het bestaande huurcontract waarin u een zgn. clausule pro fisco opneemt volgens dewelke beide partijen (zowel verhuurder als huurder) gezamenlijk verklaren om, met ingang van 1 januari 2019, toepassing te maken van de optionele btw-heffing, wat tot gevolg heeft dat de huurprijs aan btw onderworpen zal worden.

In eerste instantie heeft dit addendum dan als voordeel dat u voortaan de btw op de werken aan het gebouw kunt recupereren. Daarnaast kunt u echter ook de btw op de kosten die in het verleden gemaakt zijn, bij wijze van een btw-herziening in uw voordeel, nog in aftrek brengen (KB nr. 3, art. 21bis) . De herzieningsperiode is normaal 15 jaar. Opgelet hier mee wordt het gebouw bedoeld, niet de inrichting of rekken. Dat betekent dus concreet dat u nog x/15 van de betaalde btw kunt terugvragen (‘herzien’) voor de nog te lopen jaren van de herzieningstermijn.