Voorwaarden verlaagd tarief 2019

01/01/2018

Eén van de belangrijkste voorwaarden om van het verlaagd tarief te kunnen genieten is dat er een loon van minimum 45.000,00 euro moet worden gegeven aan minimum één zaakvoerder. Tenzij de winst van het boekjaar lager is dan 45.000,00 euro .

Het is misschien aan te raden voor sommige zaakvoerders om hun loon vanaf nu reeds op te trekken naar minimum 45.000,00 euro bruto per jaar.

Opgelet : de voordelen alle aard tellen mee om de grens van 45.000,00 euro te bereiken.

Enkel nuttig voor die zaakvoerders die minder loon dan 45.000,00 euro per jaar hebben EN enkel als de winst van de vennootschap in boekjaar 2018 de 45.000,00 euro zal overschrijden.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2019?

  • Tarief belasting 33,99 % naar 29,58%.
  • Tarief belastingen KMO wordt verlaagd naar 20,4% op de eerste 100.000,00 euro winst.
  • De dividendgrens van 13% van het Eigen Vermogen wordt afgeschaft.
  • Een extra afzonderlijke aanslag van 5,1 % op het verschil tussen het werkelijk opgenomen loon en 45.000,00 euro. Tenzij voor de eerste 4 boekjaren van een kleine vennootschap (op geconsolideerde basis bekijken)