VVPRbis-regime uitgebreid: geen kapitaal van € 18 550 meer nodig

08/08/2019

VVPRbis-regime uitgebreid: geen kapitaal van € 18 550 meer nodig

De hervorming van het vennootschapsrecht zou in principe geen fiscale gevolgen mogen hebben. Maar op één opvallend punt is er wel een impact. Om onder het zogenaamde VVPRbis-regime in aanmerking te komen voor een verlaagde roerende voorheffing van 15% of 20% op dividenduitkeringen, gold tot nu toe de voorwaarde dat het kapitaal van de uitkerende vennootschap minstens € 18 550 euro moest bedragen en volledig volstort moest zijn tot dat bedrag – niet alleen voor bvba’s maar ook voor vennootschappen zonder wettelijk minimumkapitaal. Die voorwaarde wordt nu geschrapt in het WIB. Dat is een reactie op het verdwijnen van de kapitaalvereisten voor de BV en CV in het nieuwe vennootschapsrecht (WVV).

Het gevolg is dat vennootschappen die tot nu toe uit de VVPRbis-boot vielen omdat ze niet voldeden aan de kapitaalvoorwaarden, ineens wél uitzicht krijgen op het gunsttarief. Zij kunnen in principe nu dividenden uitkeren aan 15% of 20% roerende voorheffing. Het toepassingsgebied van het VVPRbis-stelsel wordt dus uitgebreid. Een bijkomend gevolg is dat vennootschappen die tot nu toe wél voldoende kapitaal hadden maar een kapitaalvermindering zouden willen doorvoeren, daardoor niet meer het risico lopen om het voordeel van het VVPRbis-regime te verliezen.

De minister heeft intussen bevestigd dat het toepassingsgebied van de VVPRbis-regeling inderdaad verbreed wordt.

De concrete inwerkingtreding is echter niet erg duidelijk. Samengevat zijn er twee scenario's. Als men niets doet, treedt de versoepeling van het VVPRbis-regime o.i. automatisch in werking op 1 januari 2020. Ofwel dwingt men een inwerkingtreding af op een vroegere datum via een kapitaalverhoging of -vermindering of een kwijtschelding van volstortingsplicht, of (voor een bvba) door te gaan voor een ‘opt-in’ (het nieuwe vennootschapsrecht is dan op die vennootschap van toepassing vanaf de dag van de bekendmaking van die statutenwijziging).

En er zijn ook nog heel wat onduidelijkheden over de draagwijdte van die inwerkingtreding. De weinige auteurs die zich al aan een analyse gewaagd hebben, denken dat de uitbreiding van het VVPRbis-regime alleen van toepassing is op de nieuwe inbrengen die gebeuren na 1 mei 2019. Volgens officieuze informatie zou dat ook het standpunt van de fiscus zijn.

Bron ; Wolters Kluwer