Fisco-Consult BV

Werken in onroerende staat verricht voor een BTW belastingplichtige, bijkomende verplichte vermeldingen op factuur!

Belangrijk!

Vanaf 01 januari 2023 wordt deze verplichte vermelding uitgebreid als er werken in onroerende staat gebeuren aan gebouwen van BTW plichtige ondernemers die een periodieke BTW aangifte indienen. Het louter vermelden van BTW Verlegd is niet meer voldoende.

Verplichte vermelding op de factuur?

Vanaf 01 januari 2023 dient u overeenkomstig het KB van 26 oktober 2022 de volgende tekst integraal op uw verkoopfacturen te vermelden.

‘’Verlegging van heffing.
Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften.
Als die voorwaarden niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, intresten en geldboeten.”

Voordeel voor u!

Indien uw klant de factuur binnen de maand na ontvangst van uw factuur niet betwist, wordt u ontslagen van uw aansprakelijkheid voor wat betreft de voldoening van de btw.

Vragen?

Heeft u vragen omtrent deze maatregel of meer in het algemeen over werken in onroerende staat, neem dan zeker contact op met uw dossierbeheerder.

Fisco-Consult background