Cookie Policy

Deze cookie policy bevat de richtlijnen, die FISCO-CONSULT hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens, conform de doelstellingen en verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, nl. Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (in het kort ‘AVG’).

De BVBA FISCO-CONSULT, met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Kautershoek 21/1met als ondernemingsnummer 0458.128.723.

Hierna FISCO-CONSULT genoemd

Doel van het gebruik van cookies

FISCO-CONSULT maakt gebruik van cookies om de eigen website zo goed als mogelijk af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van de bezoekers.

Aanvaarding en weigering van cookies

Bij het bezoeken van de website zal vermeld worden welke cookies worden gebruikt (in de vorm van een pop-up). De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de cookies te weigeren. FISCO-CONSULT maakt de bezoeker er evenwel graag op attent dat als gevolg van de weigering bepaalde onderdelen van de website niet naar behoren zullen functioneren. Het is mogelijk dat de bezoeker geen toegang meer zal hebben tot de diensten, die FISCO-CONSULT op de website aanbiedt.

Indien de bezoeker zijn cookie-instellingen niet wijzigt en bij een eerste bezoek aan de website opteert om 'verder te gaan', dan gaat FISCO-CONSULT ervan uit dat de bezoeker de verschillende soorten cookies en het gebruik ervan aanvaardt.

Technische informatie over cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een informatiebestand dat in de webbrowser van de computer of het mobiel toestel – zoals smartphone, tablet en dergelijke – geplaatst wordt door de server van de website, die de bezoeker op dat ogenblik raadpleegt. De cookie bevat een code die alleen gelezen kan worden door de server die het in de webbrowser van de bezoeker ondergebracht heeft. De website die wordt bezocht, heeft met andere woorden geen toegang tot andere informatiebestanden die zich op de computer of het mobiel toestel van de bezoeker bevinden.

Hoe is een cookiebestand opgebouwd?

Een cookiebestand bestaat uit volgende componenten:

  • De naam van de server die het cookiebestand geplaatst heeft;
  • Een vervaldatum;
  • Een unieke cijfercode.

Wat is het nut van een cookie?

Met behulp van cookies wordt ervoor gezorgd dat het bezoek aan de website door de bezoeker zo optimaal mogelijk ervaren wordt. Dit onder andere om de bezoeker sneller en eenvoudiger te laten navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of door het aanpassen van de inhoud van de website aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker, bijvoorbeeld de taalvoorkeur.

Waar kan ik deze cookies terugvinden?

De cookies worden ondergebracht in een afzonderlijke map voor de webbrowser op de harde schijf van de computer of het mobiel toestel van de bezoeker.

Bestaan er verschillende soorten cookies?

De wetgeving terzake maakt een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds (dit zijn first party cookies waarbij de opgeslagen informatie teruggestuurd wordt naar de website die het geplaatst heeft) en alle overige cookies anderzijds (third party cookies, dit zijn cookies waarbij de opgeslagen informatie wordt doorgestuurd naar een andere website waartoe het behoort, derde partijen). Functionele cookies zorgen voor het optimaal functioneren van de website, met de bedoeling de bezoeker een zo aangenaam en optimaal mogelijk bezoek te laten ervaren en waarvoor het gebruik ervan de toestemming strikt noodzakelijk niet vereist is, ze worden immers enkel opgeslagen voor de huidige browsersessie.

Een verder onderscheid kan gemaakt worden naar gelang het specifieke doel van het cookie.

Wat zijn 'session’ cookies en 'permanent’ cookies en wat is het verschil tussen beide?

De taak van het ‘session’ cookie bestaat erin de webbrowser te herkennen, gedurende het bezoek aan de website; de taak van het ‘permanent’ cookie bestaat erin de webbrowser te herkennen, met het oog op herhaalde bezoeken aan de website.

Wat zijn 'performantie’ cookies?

Het 'performantie’ cookie gaat na op welke wijze de bezoeker de website gebruikt. Dit stelt de beheerder van de website in staat de inhoud en het gebruiksgemak van de website bij te sturen en te optimaliseren. Zo wordt dagelijks bijvoorbeeld door ‘performantie’ cookies bijgehouden hoeveel verschillende personen de welke verschillende pagina’s hebben bezocht of welke de meest gekozen taalversie van de website is.

Wat is 'embedded content'?

De beheerder van een website kan via de website doorverwijzen naar websites van andere beheerders, door een hyperlink ter beschikking te stellen. Het is mogelijk dat de website naar dewelke de bezoeker wordt verwezen, eveneens gebruik maakt van cookies.

Hoe kan de bezoeker de cookies beheren?

De bezoeker heeft het beheer van de cookies zelf in de hand. Hij of zij kan de instellingen van zijn of haar webbrowser aanpassen naargelang de persoonlijke voorkeuren. De bezoeker kan te allen tijde de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen, alsook nieuwe cookies weigeren door zijn of haar browserinstellingen aan te passen.

Het gebruik van cookies door FISCO-CONSULT

FISCO-CONSULT maakt gebruik van functionele cookies met oog op het 'herinneren' van de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker en met oog op het vermijden van repetitieve communicatie bij herhaalde bezoeken, bijvoorbeeld de vraag om deel te nemen aan een evaluatie van de gebruikerservaring. FISCO- CONSULT gebruikt de cookies bijvoorbeeld [in functie van de gemaakte taalkeuze, bij het invullen van contactformulieren of bij deelname aan een van de discussiefora].

FISCO-CONSULT maakt tevens gebruik van functionele cookies, wanneer de bezoeker een persoonlijk account heeft aangemaakt en wenst in te loggen. Met behulp van de cookies kan FISCO-CONSULT op een veilige manier de identiteit van de bezoeker controleren, vooraleer toegang te verlenen tot de persoonlijke informatie die op het account wordt bewaard.

FISCO-CONSULT gebruikt uitsluitend onderstaande cookies:

Functionele cookies

  • COOKIE_CONSENT: Deze cookie wordt gewoonlijk gekoppeld aan de cookie- kennisgeving en bepaalt de keuze van de gebruiker om al dan niet in te stemmen met het gebruik van cookies. Verloopt: 31 dec 9999 23:59:59 GMT

Niet-functionele cookies

  • _GA: Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics - een belangrijke update van Google's meer gebruikte analyseservice. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elke paginaverzoek in een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyseverslagen van de sites.
  • _GAT: Deze cookienaam wordt geassocieerd met Google Universal Analytics, volgens documentatie wordt deze gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen - waardoor het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer wordt beperkt. Het verstrijkt na 10 minuten.
  • _GID: Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics. Dit lijkt een nieuwe cookie en vanaf het voorjaar van 2017 is er geen informatie meer beschikbaar bij Google. Het lijkt een unieke waarde voor elke bezochte pagina op te slaan en bij te werken.

De bezoeker zal de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen van de websites niet of niet naar behoren functioneren, indien de noodzakelijke cookies worden uitgeschakeld.

Je kan de installatie van cookies ook beheren of weigeren via je browserinstellingen. Cookies die al geïnstalleerd zijn op je computer of mobiel apparaat, kan je op elk moment verwijderen. Hoe je deze instellingen kan aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, ga via deze links direct naar de handleiding van je browser: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome en Safari.

Indien de bezoeker van de website via een hyperlink op de website van FISCO- CONSULT ook de website van een derde partij bezoekt, adviseert FISCO- CONSULT de bezoeker om de gebruiksvoorwaarden van de betreffende websitebeheerder te consulteren en om zich te informeren omtrent het toepasselijke privacy en cookie beleid van deze derde partij.

Dit cookiesbeleid kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Onze onlinediensten zijn bijvoorbeeld een dynamische en innovatieve omgeving. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek gaan naar een betere dienstverlening op jouw maat. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je gegevens op een andere manier zullen verzamelen of willen gebruiken. Natuurlijk laten we je weten wanneer er belangrijke wijzigingen zijn, en vragen we je toestemming als dat nodig is.

Fisco-Consult bv

Kantooruren

Ma. - Do. : 08u30u - 12u30 & 13u - 17u
Vr. : 08u30u - 12u30 & 13u - 16u30
Za. - Zo. : gesloten